Lejebetingelser

Priserne er incl. opstilling og nedtagning, såfremt der er max. 50 m fri bære afstand i niveau fra bil til teltplads.

Forsikring: Så længe det lejede befinder sig hos kunden, er denne ansvarlig for enhver skade der påføres dette, ligesom kunden bærer risikoen ved det lejes bortkomst eller hændelige undergang. Ved bortkomst og totalskader af det lejede, erstattes der til fuld nyværdi.

Udlejer er ikke ansvarlig for personskader eller skade forvoldt af det lejede.

Hvis lejers almindelige forsikring ikke dækker, kan vi i de fleste tilfælde formidle en forsikring på 10% præmie af lejebeløbet. Selvrisiko er 1.500 Kr. + moms.

Betalingsbetingelser: Kontakt ved levering.